Opłaty

Wpisowe:

– 300 zł – bezzwrotne, opłacane do 7 dni od podpisania umowy
– 150 zł – wpisowe dla drugiego i kolejnego dziecka

Czesne – opłata stała:

– 520 zł – czesne dla pierwszego dziecka, opłata pomniejszona o dofinasowanie z rządowego programu Maluch+
– 400 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka
– 120 zł – czesne dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski, opłata pomniejszona o dofinasowanie z rządowego programu Maluch+

Wyżywienie:

– 12 zł za dzień – dla dzieci z dietą podstawową
– 15 zł za dzień – dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)

Opłata za wyżywienie liczona jest na podstawie frekwencji dziecka.
Opłat za czesne i wyżywienie należy dokonywać do 10-ego dnia miesiąca (czesne płatne z góry, wyżywienie z dołu).

Żłobek płatny jest przez cały rok, jednakże w przypadku przerwy wakacyjnej stosowane są promocyjne warunki płatności, ustalane i podawane do wiadomości przed rozpoczęciem wakacji.

Prosimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego:

43 1600 1462 1028 5117 8000 0004