Opłaty

Wpisowe:

– 300 zł – bezzwrotne, opłacane do 7 dni od podpisania umowy
– 150 zł – wpisowe dla drugiego i kolejnego dziecka

Czesne – opłata stała:

– 800 zł – czesne dla pierwszego dziecka. Czesne może zostać pomniejszone o dofinansowanie przewidziane w Polskim Ładzie w wysokości 400 zł, jeżeli dziecko spełnia warunki zawarte w Ustawie z dn. 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
– 700 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka

Wyżywienie:

– 15 zł za dzień – dla dzieci z dietą podstawową
– 18 zł za dzień – dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)

Żłobek płatny jest przez cały rok, jednakże w przypadku przerwy wakacyjnej stosowane są promocyjne warunki płatności, ustalane i podawane do wiadomości przed rozpoczęciem wakacji.

Prosimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego:

43 1600 1462 1028 5117 8000 0004