Opłaty

Wpisowe:

– 300 zł – bezzwrotne, opłacane do 7 dni od podpisania umowy
– 150 zł – wpisowe dla drugiego i kolejnego dziecka

Czesne – opłata stała:

– 1000 zł – czesne dla pierwszego dziecka. Czesne może zostać pomniejszone o dofinansowanie w wysokości 400 zł przewidziane w art. 64c Ustawy z dn. 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. 
– 900 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka

Wyżywienie:

– 17 zł za dzień – dla dzieci z dietą podstawową
– 20 zł za dzień – dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego:

43 1600 1462 1028 5117 8000 0004