Rekrutacja

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu RPSL.08.01.03-24-079B/17 pt. „Wyspa Szkrabików – Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany w okresie 01.11.2018 – 29.01.2021.

Aby zapisać dziecko do naszego żłobka prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zachęcamy także do zapoznania się z załączonymi dokumentami rekrutacyjnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie rekrutacji oraz pozostałych dokumentach. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Do pobrania: